Răsună astăzi în toate ţările

Răsună astăzi în toate ţările
Cântările cerului
Răsună astăzi în toate ţările
Cântările Sionului.

Aleluia, Aleluia, Aleluia
Alelu – Aleluia

Numele Domnului nostru e-nălţat
În toate ţările
Numele Domnului – i lăudat
În toate ţările lumii.

Din toată lumea răscumpăraţi copii
Şi-n cer ne vom întâlni
Şi împreună in ceruri vom cânta,
Domnului , aleluia.