Domnul e cel mai sfânt

Prin lumea rea eu rătăceam, (Isaia 53.6)
Păcatului eram fidel, (Iov 15.16)
Făceam doar ceea ce voiam, (Ioan 6.38)
Plăceri aveam drept ţel. (Tit 3.3)

R : Domnul e cel mai sfânt (Apoc. 4.8)
În cer şi pe Pământ. (1 Cronici 29.11)

Pe calea largă eu păşeam, (Matei 7.13)
Când Domnul mintea mi-a deschis. (Luca 24.45)
Pe Domnul nu Îl cunoşteam (Efeseni 2.12)
Şi nici Cuvântu-I scris. (Matei 22.29)

La pocăinţă m-a chemat, (Matei 4.17)
Păcatele să-mi părăsesc. (Ioan 8.11)
De când pe Domnul L-am aflat (Ieremia 31.34)
Mereu eu Îl slăvesc. (Ps. 40.16)

Pe calea-ngustă eu păşesc (Matei 7.14)
De când în slujbă m-a chemat. (1 Tim. 1.12)
Cu Domnu-n inimă trăiesc (Efeseni 3.17)
Şi daruri El mi-a dat. (1 Cor. 12.8-10)

Călăuzit mă las de El; (Isaia 58.11)
Fiinţa mea e-n mâna Sa. (Ps. 37.5)
Eu doar pe Domnul-am model; (Evrei 12.2)
El nu mă va lăsa. (Ps. 55.22)

Doar Domnul e păstorul meu; (Ps. 23.1)
Nespus de mult eu Îl iubesc. (Ps. 18.1)
Eu mă încred în Dumnezeu, (Ps. 56.4)
Şi liniştit trăiesc. (1 Tes. 4.11)

Nădejdea mea de zi cu zi, (Tit 2.13)
Ce mă-ntăreşte-n drumul meu, (Ps. 37.23)
E că voi fi în veşnicii (Tit 1.2)
Doar lângă Dumnezeu. (1 Tes. 4.17)