Jertfa Ta-i si pentru noi

Jefat Ta n-I si poentru noi
Cei micuti,ceimicuti
Caci si noi suntem Isus
In pacat toti nascuti

Avem nevoe de jerfa ta
Caci mantuirea –I nu mai prin ea

Nu suntem talhari nici hoti,
Dar nici sfinti, dar nici sfinti
Din pacat venim cu toti
Si copii si parinti.

Harul mantuirii sfant
Tu ni-l dai ,tu ni-l dai,
Prin credinta –n jerfa Ta,
Ne ridici sus in rai.

Noi copiii te slavim,
Scump Isus, scump Isus,
Si prin cant iti multumim
Pentru tot pana sus.