Suflete, trezeşte-te!

Suflete, trezeşte-te
Sus la rugăciune;
Nu te afle cel viclean
Fără­nţelepciune.
Rugăminţi fă fierbinţi,
Fără încetare
Cu credinţă tare.

Fii treaz, Domnul îţi va da milă
Când vei plânge;
Nu­nceta a te ruga,
Candela n­o stinge.
Domnul vrea pacea ta,
Însă, ca să o ai
Tu de veghe să stai.

Când poporu­ngenuncheat
Stă în închinare
Către Tatăl înălţând
Sfântă adorare,
Chiar Isus duce sus
Rugile­nţelepte
Pe­ale slavei trepte.

Tare­i ruga celor sfinţi,
Reazem altul nu e;
Cu ea­nving acei cuminţi,
Pe vrăjmaş supune.
Ruga sus, spre Isus,
’Nalţe-se curată,
Norii să­i străbată!