Te-adorăm în fericire!

Te­adorăm în fericire,
Domn al gloriei cereşti
Ce cu raza­Ţi de iubire
Inimile le­ncălzeşti.
O, alungă orice urmă
De­ntuneric şi păcat
Şi ne luminează viaţa
Cu al Tău Duh Sfânt, curat.

Orice lucru mic sau mare
Ce de Tine­a fost creat
Îţi vesteşte­nţelepciunea
Şi puterea ne­ncetat.
Munţi şi mare, deal şi vale,
Floarea în splendoarea sa,
Tot ce­n lume ne­nconjoară
Oglindeşte slava Ta.

Dătător de fericire
Eşti Tu, Doamne, tuturor,
Râu de viaţă şi iubire
Curge din al Tău izvor.
Tu eşti Tată, Hristos frate,
Toţi în Tine ne iubim;
A ierta ne­nvaţă, Doamne,
Şi ca fraţi noi să trăim!