Castigam Romania

N-avem nici o frica
Isus e cu noi !
Mergem inainte
In numele Sau .


In strigat de lupta
Avem biruinta,
Cu Isus in frunte
Vom castiga !

Isus e cu noi
Azi celebram victoria !
Isus e cu noi
Azi castigam Mangalia , Romania !

text by Remus Dogaru