Coboarã prin Duhul cel Sfânt

Coboarã prin Duhul cel Sfânt
Coboarã Isuse cãci eşti aşteptat.
Coboarã cu har pe Pãmânt
_______________________
Ajunge decând însetãm
Decând astâmpãrarea o tot aşteptãm
Ajunge de când insistãm
Coboarã Isuse în rugi te chemãm.
Te-aşteaptã, pãstorule sfânt
Pe munţi risipitã o turmã de oi.
Te chem revin-o curând
Ascultã Isuse, coboarã la noi
Trecuta-au mileni de-atunci.
De când la plecare ne-ai spus cã revii.
Te-ntoarce, ca har sã ne-aduci
Şi du-ne cu Tine, ne du-n veşnicii.
Isuse mai vindecã iar
O boalã în spirit sau lutul de-afar’
Isuse coboarã cu har
Sa nu fie truda la mulţi în zadar.
Ne spalã în sângele sfânt
Şi dã-ne credinţã, nãdejde şi dor
Iubire, balsam prin cuvânt
Te-ntoarce degrabã chiar azi bun Pãstor.