La Tine vin sã-mi cer iertare

La Tine vin sã-mi cer iertare
O Doamne bun, primeşte-mã !
În bunãtatea Ta cea mare
Aşa cum sânt primeşte-mã !
Cãci mã-ntorc şi-n genunchi, milã-Ţi cer Domnul meu !
Mã întorc şi-aş dori sã mã ştiu fiul Tãu !
Mã întorc ca sã-mi dai din al vieţii izvor !
Mã întorc cãci de Tine mie dor !
Eu ştiu cã Tu nu-mi ţii în seamã
Trecutul meu cel pãcãtos
Dar porunceşti ca sã am teamã
Şi sã trãiesc de acum frumos.
Când-va Tu mai chemat la Tine
Dar eu nu am vrut sã Te ascult
De-atunci sânt ani şi mi-e ruşine
Te-am amânat atât de mult.
Şi dacã adesea-s trist pe cale
Şi merg pe drum anevoios.
Prin jertfa mântuiri Tale
Tu mã-ntãreşti şi-s bucuros.
Minunat, minunat eşti Tu , Domnul meu iubit !
Minunat, minunat e sã fii fiul Tãu !
Minunat, e când beau din al vieţii izvor !
Minunat, e cu-al meu Salvator !
Lãudat, lãudat sã fii veşnic, Isus !
Lãudat, lãudat pe Pãmânt şi-n cer sus !
Lãudat, sã fii Doamne cãci m-ai mântuit !
Şi-n cer un loc Tu mi-ai pregãtit !