Pe Pãmânt jos ai venit, Aleluia !

Pe Pãmânt jos ai venit, Aleluia !
Viata Ta, Tu ţi-ai jertfit.
Aleluia ! Amin, Aleluia !
Astãzi Doamne îţi cântãm.
Aleluia ! Amin, Aleluia !
Slavã lui Isus, sã-I dãm.
Cu Tine noi vrem sã fim, Aleluia !
Asta Doamne ne-o dorim.
Cãci Tu-ai spus Isus aşa, Aleluia !
Ca sã facem voia Ta.
Ne vei lua de pe Pãmânt, Aleluia !
Sã ne duci în cerul sfânt.
Cu Tine în veci vom sta, Aleluia !
Cu toţi ce fac voia Ta.