Cei ce nu ard în focul sacru

Cei ce nu ard în focul sacru
Al adevãrului ceresc
Sânt prinşi în flacãra minciuni
Şi prefãcuţi în jar drãcesc.
Pãstreazã-ne Isus
În Tine cum ne-ai spus
Ca s-arãtãm deplin
Sfinţitul Tãu, Amin.
Cei ce nu-aleargã cu veghere
Pe calea sfântului Cuvânt
Sânt prinşi în lanţul rãtãciri
Şi duşi de beznã spre mormânt.
Cei ce nu vor ca sã primeascã
Al cerului vieţii fel
Sânt plini, umpluţi deplin cu duhul
Pãmântului cu cei pe el.
Mântuitorule puternic
Ajutã-ne ca rãmânând
Pe temelia vieţi Tale
Sã nu ne clãtinãm nicicând.