Eu cred in vindecarile divine

Eu cred în vindecãrile divine
Cãci El mã vindeca-se şi pe mine;
Cãci El e Doctorul Cel bun şi mare;
În El gãseşti alin şi vindecare.
În numele Lui, eşti vindecat !
ţ
În numele Lui, poi fi iertat !
În numele Lui, eşti mântuit !
În numele Lui, eşti fericit !
Eu cred în El, cãci El în veci trãieşte;
El este-Atotputernic şi slãvit.
El orice boalã o tãmãduieşte,
Cãci El e Domnul care ne-a-ntocmit.
Eu cred în Domnul care mã conduce,
Prin stâlpul Sãu de foc mistuitor;
Şi-n rãnile şi-n jertfa de pe cruce
Gãsim cu toţi balsam vindecãtor.
Eu cred asa cum a crezut sutaşul:
"O, Doamne! zi o vorba şi-i de-ajuns !
Ne vindecã si nouã copilaşul !
La ruga noastrã dã-ne azi rãspuns !"
Eu cred ca şi femeia fenicianã,
Cã El mai dã şi azi fãrãmituri;
Când El îţi pune degetul pe ranã
Eşti vindecat ca orbul din Scripturi.
Eu cred în Domnul care-aşa ne spune:
"Cu nici un chip, Eu nu te voi lãsa!"
Eu vin smerit, la El, în rugãciune
Şi spun la toţi de vindecarea Sa.