Sânt un strãin pe lume

Sânt un strãin pe lume
Sânt pãrãsit de toţi
Şi-n cea mai grea-ncercare
Alerg eu la Christos.
Am cãutat fericirea
Dar lumea nu mi-a dat
Numai Isus e-Acela
Ce-n braţe m-a luat.
Am alergat la oameni
Sã le cer ajutor
Dar am vãzut cã şi ei
Sânt nişte muritori.
Am cãutat mângâiere
La omul pãcãtos
M-am încrezut în basme
Ce n-au avut folos.
Azi numai stau o clipã
Privesc numai în sus
Deşi dureri sânt multe
Mã mângâie Isus.