Îl urmez pe El şi Îi cânt mereu

Îl urmez pe El şi Îi cânt mereu
Mã iubeşte Dumnezeu !
Mã iubeşte El cu sfânt braţul Sãu.
Mã iubeşte Dumnezeu !
Azi cânt pe cale fãrã-ncetare
Mã iubeşte Dumnezeu !
i
Cãci mântuirea s fericirea
Mi le-a dat prin harul Sãu !
Cât de minunat Domnul m-a salvat
Mã iubeşte Dumnezeu !
Sânt rãscumpãrat, de El sigilat
Mã iubeşte Dumnezeu !
Haina mi-a spãlat, Duhul Sfânt mi-a dat
Mã iubeşte Dumnezeu !
Sânt rãscumpãrat, de El sigilat
Mã iubeşte Dumnezeu !
Veşnic voi cânta, pentru slava Sa
Mã iubeşte Dumnezeu !
Cãci m-a mântuit, cer mi-a pregãtit
Mã iubeşte Dumnezeu !