Când furtuna-n tine bate

Când furtuna-n tine bate
Gândeşte-te sorã, frate
Când furtuna bate tare,
Urcã frate pe salvare
Cãci Isus te-va salva.
Cãci Eu sânt salvare
Salvare, salvare.
Eu te luminez pe cale
Şi Te-oi duce-n ţara Mea
[Şi Te-oi duce-n casa Mea. ]
Cã sã-Ţi dau a Mea salvare
Sã te scap de la pierzare
Dacã mã vei asculta
Eu îţi voi da cununa
Vei intra la nunta Mea.
Când ispite vin la tine
Cugetã adânc la Mine
Cãci Eu multe-am suferit
Am fost cel dispreţuit
Pentru tine am şi murit.