Mulţumim Domnului pentru ziuă

Do major

Mulţumim Domnului pentru ziuă,
Pentru harul măreţ ce ne-a dat!
Pentru tot să-I aducem, Osana!
Pana aici, Domnul ne-a ajutat.

Cor:
Curând vom fi iar împreună
Şi-n veci nu ne vom despărţi;
Pe cap ne va pune cununa,
Hristos, pentru veci, va domni!

Mulţumim că-ntr-o zi vom fi iarăşi
Adunaţi într-un loc minunat,
Îmbrăcaţi în veşminte de slavă,
Vom cânta Celui ce ne-a salvat.

Poate azi ne desparte pământul,
Mări, oceane sau graniţi de fier,
Mâine ne va uni legământul
Prin Isus, Domnul, Emanuel!