Puterea Domnului e peste noi

Strofa 1
Puterea Domnului e peste noi
Şi mâna Domnului, întinsă peste noi,
Atotputernicul domneşte în putere.

Strofa 2
Căci unde-i Duhul Domnului nu este teamă,
Căci unde-i Duhul Domnului e libertate.

Strofa 3
Bateţi din palme, strigaţi:
Rege e Dumnezeu.

Strofa 4
Căci El stă sus pe tron şi domneşte,
El a dezarmat pe prinţul acestei lumi,
Peste stăpâniri a triumfat.

Strofa 5
Bateţi din palme, strigaţi:
Rege e Dumnezeu.
Cinstea, măreţia, slava Îi aparţin,
Aleluia.