Dumnezeu este adăpostul

Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,
Un ajutor care nu lipseşte niciodata în nevoi.

R: De aceea, nu ne temem chiar de s-ar zgudui pămânatul
Şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.