Oare nu au nici o vină

OARE NU AU NICI O VINĂ
CEI CHEMAŢI A FI LUMINĂ
CĂCI ATÂTEA SUFLETE SE DUC ÎN IAD
OARE SPUN EI DESPRE DOMNUL
CARE MÂNTUIE TOT OMUL
CA SĂ VINĂ SĂ LE DEA CERESCUL HAR

CEL CE ZICI CĂ EŞTI LUMINĂ
OARE CÂTE IMIMI AI RĂNIT
PENTRU CÂŢI TU EŞTI DE VINĂ
CĂCI PE ISUS EI NU L-AU PRIMIT

TU PEIN NEÎNŢELEPCIUNE
SAU PRIN VORBELE-ŢI NEBUNE
DE HRISTOS PE UNII I-AI ÎNDEPĂRTAT
ASTĂZI POATE NICI NU-ŢI PASĂ
CĂCI LIPSEŞTE A MORŢII COASĂ
ŞI TU NEGI CĂ EŞTI ATÂT DE VINOVAT

OARE NU ÎŢI PASĂ ŢIE
CĂ ATÂŢI N-AU APA VIE
ŞI VENIND AICI UN ZÂMBET N-AU PRIMIT
ŞI-AU PLECAT ÎN LUMEA MARE
UNDE NU-I ASTÂMPĂRARE
SETEA SFULETULUI DE-A O POTOLI

-AMIN-