Eu sunt cale

Fa M
1. Eu sunt cale-a zis Domnul Isus
Eu sunt cale acare duce sus
Sã pãºiþi cu-ncredere pe ea
Chiar dacã adesea va fi grea

Nu sunt numai flori pe cale
Sun ºi lacrime amare
Treci adesea ºi prin încercãri
Ca s-ajungi la biruinþã
Treci adesea prin suferinþã
Numai încercat ajungi în cer

2. Pe aceastã cale nu-s plãceri
Nu e largã însã duce-n cer
Piedici sunt adeseori pe ea
Dar ea duce în patria sa

3. Mai avem puþin crucea de dus
Dar la capãt ne-aºteaptã Isus
Sa dus sã ne pregãteascã-n cer
Loc sã fim de-apururea cu El

Ce frumos va fi odatã
Sus în þara mult visatã
Cu Isus mirele nost’ iubit
Vom uita de plâns ºi jale
ªi de lacrime amare
Cât vom fi cu El în infinit
- Amin -