Golgota loc de durere

Fa M
1. Golgota loc de durere
Golgota o nume trist
Eºti izvor de mângâiere
ªi de viaþã-n paradis

Golgota tu ne spui totul
De Isus ºi-al morþii chin
De-al sãu sânge ºi de cruce
ªi de cununa cu spini

2. Simone de la Cirena
Doar tu ai putea sã spui
Cât de grea i-a fost Lui crucea
Când pe deal te-au pus s-o sui

Cât de mare i-a fost setea
ªi ce triºti ai sãi ochi blânzi
Cât de rãu îl dureau spinii
ªi rãnile mari dintâi

3. Aº dori s-ajung la cruce
Sã mã plec ºi sã mã rog
Sã-i spun cã îi dau inima
ªi sã-mi ºteargã lacrima

Sã îi spun mi-e dor Isuse
De tine ºi þara Ta
Sã îi las a mea povarã
ªi sã-mi ºteargã lacrima
- Amin -