Iehova Elohim - “Eternul Creator”

Iehova Elohim - “Eternul Creator”
Iehova Adonai: -„Domnul Puternic”
El e Iehova Şhur:- „Stânca Veacurilor”
El e Iehova - „Atotputernic Domn”.

El Marele: „Eu Sunt” - tatăl lui Avraam
Iehova-Şhalom: „Domnul e pacea mea”
Iehova Rohi: “Domnul Păstorul meu”
El e Iehova singurul Dumnezeu.

/:Cânt Aleluia, cânt Aleluia,
Cânt Aleluia, cânt Aleluia,
El e Iehova: Domnul Puternic
El e Iehova - Domnul ce m-a iubit:/

Iehova Iire – “Poartă de grijă”
Iehova Rafa- “Domnul mă vindecă”
Iehova Nissi- “Domnul e steagul meu”
Iehova Şhama- “Aici e Dumnezeu.”

Iehova Ţidkhenu: „Dreptul Judecător”
Iehova Savaoth: „Domnul Oştirilor”
Iehova Hoşhenu: „Al nostru Creator”
El e Iehova: “Al nostru Salvator”.
Amin