Din el prin el Şi pentru el

[ DIN EL PRIN EL ŞI PENTRU EL
SUNT TOATE LUCRURILE ] 3X

A LUI Să FIE GLORIA
A LUI Să FIE GLORIA
A LUI Să FIE GLORIA
ÎN VECI DE VECI AMIN.

AMIN.