La tine Isuse cu toŢii am venit

LA TINE ISUSE CU TOŢII AM VENIT
DIN LUMEA AMARă DE CHIN ŞI DURERI
DIN GROAPA PIEIRII NE-AI SCOS ŞI-AM IEŞIT
DIN LUMEA CEA NOUă ADUCI MÂNGÂIERI
CE BINE-I CU TINE O SCUMP DUMNEZEU
RăMÂI LÂNGă NOI VEGHEATOR Dă-NE HAR
REVARSă DIN CERURI FERICIRI TOT MEREU
MAI VINDECă BOLI MAI IARTă-NE IAR

CăCI LUMEA E MARE O TATA CERESC
NE-ATACă DUŞMANUL NE-ATACă CUMPLIT
POVARA PăCATUL DUREREA TOT CRESC
MAI VINDECă RANE MAI SPALă CU VIN
PRIVEŞTE CU MILă DIN CER CăTRE NOI
SE VEDE O RăCEALă ŞI-UN SOMN NE-A CUPRINS
REVINO O DOAMNE Să N-AJUNGEM GOI
E O STARE DE JALE E O STARE DE PLÂNS

AZI GREU DESLUŞIM AL TăU GLAS DUMNEZEU
SUNT MULŢI CARE CER MăRTURII ŞI DOVEZI
DAR NOI OFERIM RAŢIUNI ŞI DOVEZI
ARATă-TE LUMI AZI VREM Să LUCREZI
NE-NTOARCEM CU JALE DE UNDE-AM CăZUT
DORIM AL TăU DUH Să COBOARE-NTRE NOI
Să ALUNGI ÎNDOIALA ŞI CORPUL DE LUT
S-ADUCă DIN CERURI IUBIREA ŞUVOI

UN OF NE CUPRINDE ŞI-AM VREA Să NI-L IEI
BOLNAVII DUC GREUL UMPLÂND CASA TA
ŞI ŞTIM O ISUSE ATUNCI CÂND TU VI
TE SIMŢI ÎN PUTERE Să-I POŢI VINDECA
Să VADă CHIAR ORBI UN VIS DE DEMULT
Să SARă OLOGI Să SARă VOIOŞI
S-AUDă ŞI SURZII DIN HARUL TăU MULT
REZOLVă PROBLEMA ŞI-ACELOR CANCEROŞI
TE STRIGă ISUSE ŞI ACEI DISPERAŢI
TE CHEAMă MULŢIMEA ŞI CEI CE-S FIREŞTI
COBOARă-TE DOAMNE ŞI Fă-NE PE TOŢI FRAŢI
NE MÂNTUIE ASTăZI ŞI Fă-NE FII CEREŞTI.

AMIN.