O Isuse dă-mi putere

[:O Isuse dă-mi putere!:]
/:Să-mi port crucea cu credinţă
Chiar cînd toţi mă ameninţă,
Tu-mi fi a mea biruinţă!:/
2
[:O Isuse fi cu mine!:]
/:În dureri şi în suspine
Pe drumul cu amărăciune,
Tu Isuse fi cu mine!:/
3
[:O Isuse, O Isuse!:]
/:Inima mea e pătrunsă
De iubirea Ta nespusă,
O Isuse, O Isuse!:/
4
[:Adă Doamne la lumină!:]
/:Partea care e străină
Ca-n Sfînta Împărăţie,
Să fim toţi o familie!:/
5
[:O Isuse aş vrea să fie!:]
/:Micuţa mea familie
Cu Enoh şi cu Ilie,
În Sfînta-Ţi Împărăţie!:/
6
[:O Isuse eu doresc!:]
/:Cu Tine să locuiesc
Unde-i numai bucurie,
Şi să-ţi cînt o veşnicie!:/ Amin