De ce-s doar lacrimi şi durere?

De ce-s doar lacrimi şi durere?
De ce-s doar grijuri şi nevoi?
De ce-i atâta dezbinare,
Şi certuri multe printre noi?
De ce când vei să mergi pe cale
După Cuvântul din Scripturi,
Ai parte doar de plâns şi jale
Şi-atât de multe lovituri?

De ce-i aşa? o ştie El
Isus Cristos Emanuel!
Răspuns aici de n-om avea
Odată-n ceruri vom afla
De ce-i aşa? o ştie El!

De ce azi glasul porumbiţei
Se-aude parcă tot mai stins?
Şi de când uşa odăiţei
În taină nu s-a mai închis?
De ce nu-i dres cu har şi sare
Cuvântul multor ce slujesc?
De ce nu ard jertfe pe-altare
Şi atâtea oi se risipesc?

De ce-n biserici Osanale
Se-aud din ce în ce mai rar?
De ce-s atâţia prin spitale?
De ce-s cântări fără de har?
De ce-i aşa? o ştie Unul
Ce-odată-n ceruri s-a suit,
Acela ce iubeşte omul
Şi-a fost pe cruce răstignit!

Amin