Peste tot pământul

|:Peste tot pământul
La săraci noi ducem
Vestea cea bună. :|

Credincios este Domnul de-a pururi,
Mila Lui dăinuieşte pe vecie!

Mare este Domnul atotputernic
Sub aripa Lui nu ne temem de nimic.

Iubitor este Domnul Preaslăvitul,
Iubirea Lui salvează oricui sufletul.

Tatăl nostru,din Ceruri,lasă harul,
Peste oricine-I dăruieşte sufletul.
.
Tatal nostru în zori de zi revarsă,
Raze de iubire peste orice casă.

Tatăl nostru din ceruri ne trimite
Mângâieri prin Cuvintele Lui Sfinte!
.
Fericiţi cei săraci în Duhul,
De bucurie le va fi plin sufletul.