În Slăvitu-Ţi Nume Mare

În Slăvitu-Ţi Nume Mare
Încă ne mai adunăm
Şi în rugă şi-n cântare
Doamne ne mai bucurăm!
Când cobori în adunare
Nu proşternem la pământ
Şi-Ţi dăm cinste şi onoare
Când cobori prin Duhul Sfânt!

În nemărginita-Ţi milă
Isus vi la noi mereu!
Şi la inima umilă
Te apleci o Domnul meu!
Când cobori la noi din Slavă
Şi în taină ne vorbeşti
Chiar şi boala cea mai gravă
Cu-n cuvânt tămăduieşti!

Vi să ne laşi mângâiere
Să legi rănile ce dor,
Să alini orice durere
Să laşi leac vindecător!
Când cobori la noi Isuse
Tu păstorule de oi,
Sunt doar bucurii nespuse
Nu mai sunt griji nici nevoi!

În Slăvitu-Ţi Nume Mare
Mai am trecere şi eu!
Tu mai scăpat de pierzare
Bun şi veşnic Dumnezeu!
În iubirea-Ţi minunată
Doamne încă mântuieşti!
Şi în braţul cald de Tată
Doamne încă ne primeşti!
Amin