Imnuri de slavă

Imnuri de slavă
Spre Domnul din ceruri
Fraţi şi surori, astăzi să înălţăm,
//: Inima şi viaţa noastră întreagă
Cu bucurie să I le­nchinăm. ://

Căci din păcate
Ne­a scos Salvatorul,
Ne­a dat iertare şi pace din plin.
//: El peste noi ne­ncetat
Îşi revarsă
Marea­I iubire şi harul divin. ://

El e cu noi, zilnic ne ocroteşte.
Mâna Lui sfântă ne poartă mereu.
//: Prin Duhul Său
El ne călăuzeşte
Până ajunge-vom la tronul Său. ://

Imnuri de slavă spre Domnul
Din ceruri
Fraţi şi surori, astăzi să înălţăm,
//: Inima şi viaţa noastră întreagă
Cu bucurie să I le­nchinăm. ://