Cu Dumnezeu în fiecare zi

Cu Dumnezeu în fiecare zi,
așa umbla Enoh în lumea veche.
Ca doi prieteni pribegind pereche.
Și într-o zi, călătorind mereu,
el a ajuns în cer cu Dumnezeu.

Cu Dumnezeu în fiecare zi,
așa umbla în vremea lui și Noe.
Și toți râdeau de el atunci în voie.
Dar n-au ajuns sub primul curcubeu
decât cei ce umblau cu Dumnezeu.

Cu Dumnezeu în fiecare zi,
așa umbla în Israel Ilie,
îndeplinindu-și sfânta lui solie.
Și-un car de foc l-a dus ca pe-un trofeu
să umble și în cer cu Dumnezeu...

Cu Dumnezeu în fiecare zi,
să fim și noi în lumea de țărână;
la pieptul Lui, mergând cu El de mână.
Și într-o zi umblând așa mereu,
ne vom trezi în cer cu Dumnezeu...