Isus e viu

Isus e viu, a înviat din morți,
Ostași fricoși de ce vă temeți?
Isus a înviat minunea e vadită
Mormintu-i gol piatra-i rostogolită!

La groapa ați stat cu arma-n mână
Crezind ca moartea e stăpână,
Ca ucenicii să nu vină la mormânt,
Să nu îl fure, era unicul vostru gând.

De ceasul victorios nu v-ați temut
Că vine clipa învierii n-ati crezut;
Nici n-ati văzut c- alături lângă voi
Ingeri și demoni așteptau convoi.

*****
Se lasă noaptea încetul cu încetul,
Iar la groapa unde se află Profetul
Soldații romani treji se-ntrețineau,
De cele petrecute încă mai vorbeau.

Demonii așteptau cu toată furia,
Deși biruiți încă mai dădeau bătălia,
Să țină Eroul într-o veșnică noapte,
Speranța mântuirii pe veci să-o´ngroape.

Oștirile cerești așteptau în tăcere
Văzduhul plin, încărcat de mistere,
Veni și ora cea mai întunecată,
Piatra la groapă era nemișcată.

Isus era încă captiv în mormânt,
Când un cutremur mare de pământ,
Mișcă pământul ca pe-o nimica,
Pe-ostașii viteji îi invinse greu frica.

Un înger coborî din slava divină,
Cu strălucire, învăluit în lumină,
La pământ ca morți erau străjerii,
Când sosi ceasul sfânt al învierii.

Un înger dădu piatra la o parte,
Căci Isus birui a Iadului moarte,
Vazduhul se umplu de imnurile sfinte,
Isus triumfător ieși din morminte.

Isus e viu, a înviat din morți,
Ostași fricoși de ce vă temeți,
Duceti degrabă solia-n lung și-n lat
Christos dintre cei morți a înviat.