Sfintenia lui Dumnezeu si depravarea omului - Paul Washer

402 Views

Adaugat de Uploader in Predici in 09 Mar 2024.

Descriere:

In acest video sunt rezumate învățăturile lui Paul cu privire la păcatul universal al omenirii, sfințenia lui Dumnezeu și necesitatea mântuirii prin credință în Isus Hristos. Se pune accentul pe importanța înțelegerii adevărurilor din Romani 3:23, care afirmă că toți au păcătuit și sunt privați de slava lui Dumnezeu. Textul abordează și neînțelegerea potrivit căreia Dumnezeu iubește păcătosul, dar urăște păcatul, evidențiind faptul că sfințenia lui Dumnezeu necesită ura față de păcat. Se explică că mânia și indignarea lui Dumnezeu izvorăsc din judecata sa dreaptă împotriva răului și intenția sa de a face dreptate. Textul face și trimitere la alte pasaje din Biblie, precum Psalmii 5:5 și 7:11-13, pentru a susține învățătura cu privire la sfințenia și mânia lui Dumnezeu. În cele din urmă, textul îndeamnă indivizii să recunoască păcatul lor și necesitatea pocăinței pentru a fi mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Eseul subliniază că o înțelegere corectă a păcatului și a sfințeniei lui Dumnezeu este necesară pentru o înțelegere adecvată a Evangheliei și a necesității mântuirii prin Isus Hristos.